Geotechniek Jaargang 2000

LET OP: Van de jaargangen tot 2007 zijn - op een paar uitzonderingen na - alleen de abstracts beschikbaar. Vanaf 2007 is van ieder artikel ook een .pdf beschikbaar.

2000 - nr. 1

 • Foeken, R.J. van, Pluimgraaff, D.J.M.H., Vos, J. de (2000): Kwaliteitscontrole van paalfunderingen. Geotechniek 2000, nr. 1, p20
 • Lubking, P. (2000): Correleren: kundig relativeren. Geotechniek 2000, nr. 1, p32
 • Niekerk, W.J. van , Visser, J. (2000): Paalfunderingen in bruinkool. Geotechniek 2000, nr. 1, p54
 • Nieuwenhuis, E.F.M., Dullemond, A.T., Ozinga, D.J. (2000): Intensief ruimtegebruik integraal afgewogen. Geotechniek 2000, nr. 1, p8
 • Verruijt, A. (2000): Schade bij gelijkmatige bodemdaling. Geotechniek 2000, nr. 1, p15
 • Visser, G.T., Maagdelijn, D.M. (2000): Inpandige paalproeven voor de Beurs van Berlage. Geotechniek 2000, nr. 1, p37

2000 - nr. 2

 • Admiraal, B.J. (2000): Lekdetectiesystemen voor bouwputten en andere ondergrondse waterkerende constructies. Geotechniek 2000, nr. 2, p28
 • Everts, H.J., Havinga, H.R. (2000): Horizontaal belaste heipalen. Geotechniek 2000, nr. 2, p44
 • Kimenai, M.C.W. (2000): Heien of trillingsvrij uitbreiden postsorteercentra? Geotechniek 2000, nr. 2, p2
 • Rabbers, G.H., Bosch, M. van den (2000): Praktijkproeven m.b.t. trillingsemissie. Geotechniek 2000, nr. 2, p14
 • Siegmund Babendererde, E.H., Holzh√§user, J. (2000): Ondersteuning van het boorfront door verhoogde luchtdruk bij het vloeistofschild. Geotechniek 2000, nr. 2, p36
 • Vriend, A.C., Pachen, H.M.A. (2000): Bodemsanering onder Rotterdamse woningen. Stabilisatie woonhuizen werkeenheid 8. Geotechniek 2000, nr. 2, p6

2000 - nr. 3

 • Brassinga, H.E., Bezuijen, A., Schrier, J.S.van der (2000): Geocentrifuge-onderzoek Ondergronds Bouwen. Geotechniek 2000, nr. 3, p11
 • Deen, J.K. van (2000): Sedimentatiemethoden voor de fijne fractie van de korrelverdeling. Geotechniek 2000, nr. 3, p6
 • Hutteman, M., Sluimer, G. (2000): Rekenen met PLAXIS. Geotechniek 2000, nr. 3, p17
 • Korff, M. (2000): Afstudeeronderzoek 'Zwel bij diepe bouwputten' bij TU Delft. Geotechniek 2000, nr. 3, p24
 • Lubking, P. (2000): Wat is zand en wat is wadzand? Geotechniek 2000, nr. 3, p30
 • Riel, B. van (2000): Afstudeeronderzoek 'Betrouwbaarheid van jetgroutlagen' bij TU Delft. Geotechniek 2000, nr. 3, p26

2000 - nr. 4

 • Bezuijen, A., Brassinga, H., Staveren, M. van (2000): Modelonderzoek - de missing link: De relatie tussen praktijkproeven, rekenmodellen en modelonderzoek. Geotechniek 2000, nr. 4, p77
 • Bieleveld, M.W. (2000): De trekpaal excelsior! Geotechniek 2000, nr. 4, p15
 • Kaalberg, F.J., Netzel, H.D. (2000): Settlement Risk Management met GIS ten behoeve van de Amsterdamse Noord/Zuid metrolijn. Geotechniek 2000, nr. 4, p7
 • Kolk, G.C.H. (2000): Beperken omgevingshinder bij uitvoering. Geotechniek 2000, nr. 4, p68
 • Koster, S. (2000): Imperfecties in jetgroutlagen. Geotechniek 2000, nr. 4, p52
 • Meiden, A. van der (2000): Het fundament van de communicatie. Geotechniek 2000, nr. 4, p48
 • Riel, A.J.E. van, Tol, A.F. van, Vrijling, J.K. (2000): Een betrouwbaar ontwerp van jetgroutlagen. Geotechniek 2000, nr. 4, p57
 • Smits, M.Th.J. (2000): Zwel: funderingen in de knel. Geotechniek 2000, nr. 4, p31
 • Stoel, A.E.C. van der, Haasnoot, J.K. (2000): Jetgrouting bij paalfunderingen. Geotechniek 2000, nr. 4, p23