Het algemene adres van de afdeling is: maintenance@kivi.nl

De afdeling maintenance is hier te vinden op de LinkedIn.

Bart Smit voorzitter
Tony Bostelaar secretaris
Thymon van de Wiel penningmeester
Arend Bos lid
Auke de Wit lid
Kees Jan Grin lid
Linda Docters van Leeuwen lid