Doelstelling & aanpak

Na in 2021 het algemene kader van de ISO 55000 Assetmanagement te hebben doorgenomen, zoeken we in 2022 binnen dit kader meer de verdieping op.

De thema’s zullen gericht zijn op “wat kan” en “wat moet”. Er wordt ingegaan op technische, sociale en maatschappelijke impact van relevante ontwikkelingen en naleving van Wet- en Regelgeving in TBO in gebouwen.

Met betrekking tot de mogelijkheden kiezen we de Purpose Case als uitgangspunt. De Purpose Case biedt ruimte om in samenwerking tot een model te komen dat inzicht biedt in de werkelijke intenties, bijdragen, ambities, waarde-creatie, opbrengsten en uiteindelijk de werkelijke impact op onze belevingswereld.

Met betrekking tot de verplichtingen kiezen we de RVB BOEI als uitgangspunt. We starten vanuit de compliancyregels en zullen vervolgens de thema’s Brandveiligheid, Energie en Assetprestaties beschouwen.

Het doel van de sessies is met deelnemers ervaringen en inzichten te delen, die ze in hun dagelijkse praktijk kunnen verwerken. De doelgroep bestaat uit mensen die zich herkennen in de rollen van Assetowner, Assetmanager, technisch dienstverlener, adviseur, inspecteur, contractmanager of gebruiker.

De sessies zijn kleinschalig van aard, waarbij gestreefd wordt naar veel interactie en kennisdeling.

De volgende sessies zijn gepland:

Activiteiten

Nr Week Datum Onderwerp Aanmelden Verslag Meer info
1 16 februari 2022 Van Business Case naar Purpose Case in Technisch Beheer en Onderhoud (TBO) P.M. Link Opname sessie
2 9 2 maart 2022 Ontwikkelingen en lessons learned in Assetmanagement P.M.  Link Opname sessie
3 14 6 april 2022 Naleving Wet- en Regelgeving (Compliance) in TBO P.M. Link Opname sessie
4 19 11 mei 2022 Technologische Impact in TBO P.M. Link Opname sessie
5 22 1 juni 2022 Compliance Brandveiligheid in TBO P.M. Link Opname sessie
6 40 5 oktober 2022 Slimme gebouwen en energieaspecten in TBO P.M. Link Opname sessie
7 44 2 november 2022 Configuratiemanagement in TBO P.M. Link Opname sessie
8 49 7 december 2022 Configuratiemanagement in TBO deel 2, praktijkcasus P.M. Link Opname sessie

 

De sessies via Teams worden opgenomen in het tijdsblok van 16.30 tot 18.00 uur en beschikbaar gesteld via de KIVI Website.
Aanmelding per sessie via de link in de tabel.
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen, meldt u dan hier aan voor de nieuwsbrief.
De sessies en activiteiten zullen tevens worden gedeeld in de Community “Gebouwenonderhoud 2022”.

Heeft u voorstellen of ideeën die u wilt presenteren, dan kunt u contact opnemen met Aart de Jong.

Agenda:

  • 16.00     Inloop
  • 16.30     Start en inleiding
  • 16.45     Thema presentatie / interviews / Ronde Tafel Meeting / Workshop
  • 17.45     Samenvatting en vervolgactiviteiten
  • 18.00     Einde en eventueel digitaal napraten tot 18.30 uur.