Afdeling Asset Management & Maintenance

Doelstellingen en context

Het bestaansrecht van de afdeling KIVI Asset Management & Maintenance bestaat uit het feit dat 1/3 van alle KIVI leden in het onderhoud werkzaam is. Zij lopen tegen problemen aan die zich niet beperken tot de eigen vakdiscipline. Wij zijn de afdeling die de ingenieurs verbindt en het onderhoud op een hoger plan krijgt.

Wij willen onderhoudsprofessionals met elkaar verbinden, meesters met gezellen verbinden, van elkaar leren en een netwerk bieden. Onze leden zijn lid op persoonlijke titel en vertegenwoordigen geen bedrijf of instelling. Zij vertegenwoordigen hun kennis en ervaring. Wij gaan voor de inhoud van het vakgebied onderhoud. 

Doelgroep

Wij organiseren activiteiten om invulling te geven aan onze doelstellingen. Onze doelgroep bestaat uit professionals die relevante ervaring met onderhoud hebben of willen krijgen. Samen met hen willen wij invulling geven aan onze doelstellingen. We definiëren onze doelgroep als de leading coalition: actief betrokken, positief, up to date en gemotiveerd om verder te ontwikkelen. Vrij vertaald naar de Roger’s curve richten wij ons vooral op het centrum en linkerkant van de curve.

Aanpak

Wij delen premium content in onze community van onze partner vakorganisaties (o.a. W.C.M, NVRBMikrocentrum). Wij voegen zelf ook content toe door activiteiten te organiseren. Wij borgen onze kennis en ervaring door samen met onderwijsinstellingen het vakgebied onderhoud in het curriculum op te nemen.

Contact