Afdeling Maintenance

Het bestaansrecht van de afdeling KIVI Maintenance bestaat uit het feit dat 1/3 van alle KIVI leden in het onderhoud werkzaam is. Zij lopen tegen problemen aan die zich niet beperken tot de eigen vakdiscipline. Wij zijn de afdeling die de ingenieurs verbindt en het onderhoud op een hoger plan krijgt. Dit in drie richtingen:

 1. Verbeter de strategieën en technieken van het onderhoud
 2. Breng kennis en ervaring van het onderhoud in het ontwerp, zodat duurzaamheid wordt bevorderd
 3. Maak onderhoudsvrij ontwerpen een essentieel onderdeel van de besluitvorming over investeringen

 

Waarom wij deze afdeling hebben opgericht:

 • Een derde van alle technici werken in het maintenance vak, wij dragen graag bij aan de promotie van dit vak
 • Wij willen de verbinding leggen tussen de verschillende vakdisciplines
 • Wij willen dat de know how van onderhoud beter in het ontwerp verwerkt wordt
 • Maintenance blijft een bron van werkgelegenheid, laten we daar aan bijdragen
 • Wij willen bijdragen aan de professionalisering van onderhoud
 • Wij willen de bewustwording bevorderen, dat onderhoud een "essentieel" bedrijfsproces is
 • Wij willen bijdragen aan de ontwikkeling van het technisch bewustzijn

 

Onze doelgroep is:

 • 100.000 ingenieurs die in het onderhoud werken
 • Besluitvormers
 • De Nederlandse samenleving
 • Industrie, zorg, pharma, asset owners
 • ....

 

Onderwerpen die wij relevant vinden:

 • Wet en regelgeving, compliance/LTO/BRZO/ATEX/etc.
 • Onderhoudsmanagement
 • Risicobeheersing
 • Reservedelen beheer
 • Software; EAM Systemen; CMMS etc.
 • Methoden (RAMS, RBI RCM, RCA, FMECA etc.)
 • Procedures, processen en werkinstructie
 • Opleiding
 • Etc.

 

Onze werkwijze:

Het bestuur stelt zich ten doel, los van de achtergrond van de deelnemers, om evenementen te organiseren waarbij de uitwisseling van kennis over bovengenoemde onderwerpen plaatsvindt. Dit kan door:

 • Bedrijfsbezoeken
 • Congressen
 • Lezingen
 • Etc.

Ons Maintenance Landscape geeft ons richting bij het organiseren van activiteiten (klik om de laatste update te downloaden).

Contact