Leden van Verdienste

Leden die voor een bepaalde afdeling van KIVI veel hebben betekend kunnen door het bestuur van de afdeling worden voorgedragen als Lid van Verdienste van de betreffende afdeling.
 

Leden van Verdienste

Uitgereikt in het jaar

Afdeling

  KTZ (bd) Jan Wind   2023   Afdeling Defensie en Veiligheid
  ir. Ton Voets   2023   Afdeling Bouw
  ing. Jan Meissen   2022   Afdeling RisicoBeheer en Techniek
  ing. Jan van Eek   2022   Regio Zeeland
  ing. Bart Smit   2022   Afdeling Asset Management & Maintenance
  ing. Marjolein de Wit-Blok   2022   Afdeling Defensie en Veiligheid
  dr. ir. Eelco Schrik   2022   Afdeling Rail
  ing. Paul Migchielsen   2021   Afdeling voor Bouw- en Waterbouwkunde
  ir. Peter Rooijmans   2021   Afdeling Defensie en Veiligheid
  ir. Cuno Langeveld CEng   2020   Afdeling voor Bouw- en Waterbouwkunde
  dr. ir. Jan van Kessel   2020   Afdeling voor Offshore Techniek
  ing. Antoine de Groot   2019   Afdeling voor Bouw- en Waterbouwkunde
  dr. ir. Jarit de Gijt   2019   Afdeling voor Bouw- en Waterbouwkunde
  ir. Mark Lindo   2019   Afdeling voor Bouw- en Waterbouwkunde
  ing. Paul Molleman   2019   Regio Utrecht

ir. Grardus Oosterhout

2018

Afdeling voor Mechanica

ir. Dick Kroon

2018

Regio Oost

ing. Koos Mulder

2018

Regio Zuid

drs. Frans van Kleef

2018

Afdeling voor Informatica

ir. Hans van Donkelaar

2017

Regio Gelderland

ing. Dick Havenaar

2017

Regio Den Haag

ing. Marc Jonkman

2016

Afdeling voor Commercieel Ingenieur

ir. Boudewijn Vester

2016

Afdeling Techniek, Maatschappij & Economie

ir. Chris Hakkaart

2016

Afdeling voor Tunneltechniek en Ondergrondse Werken

ing. Ton Stalpers

2016

Afdeling voor Bouw- en Waterbouwkunde

ir. Dominic Brügemann

2015

Afdeling voor Elektrotechniek

drs. ing. Jan de Goei

2015

Regio Utrecht

ing. Jasper de Mos

2015

Regio Utrecht

dr. ir. Joop Nicolai

2015

Afdeling Techniek, Maatschappij & Economie

ir. Leo van Gelder

2015

Afdeling Techniek, Maatschappij & Economie

prof. dr. ir. Arthur Eger 

2014

Afdeling voor Industrieel Ontwerpen

ir. Saskia Blom

2013

Netwerk Vrouwelijke Ingenieurs

Nol van Eck

2013

Afdeling voor Elektrotechniek

ir. Kees Groeneveld MSc

2013

Afdeling Olie- en Gastechnologie

ing. Erik Otto MSc CISM CRISC

2013

Afdeling voor Informatica

Ir. Frits Versfelt

2013

Afdeling Geschiedenis der Techniek

drs. Cor van den Bosch

2011

Regio Zuid

ir. Jon van Dijk

2011

Afdeling voor Verkeer en Vervoer

ir. ing. Leo Henriquez

2011

Afdeling Milieutechniek, Voedsel en Groen

ing. Hindrik Koning

2011

Regio Limburg Zuid

ing. Paul van Noort

2011

Afdeling voor Elektrotechniek

drs. Ernst van Hoek

2010

Afdeling voor Defensie en Veiligheid

dr. ir. Jan van Alsté

2009

Afdeling voor Biomedische Technologie

ing. Anton Bakker  

2008

Regio Amsterdam en 't Gooi

ir. Geerhard Hannink

2007

Afdeling voor Geotechniek

ir. Harry van Ingen

2007

Raad Loopbaanontwikkeling en Dienstverlening 

ir. Henk Oud

2007

Afdeling voor Tunneltechniek en Ondergrondse Werken

ir. Dick Polet

2007

Regio Zuid

ing. Ron van Stokkom

2007

Regio Utrecht

ir. Jan Voûte

2007

Afdeling voor Bedrijfskunde

ing. Co de Vries 

2007

Regio Alkmaar

ir. drs. Theo te Winkel 

2007

Afdeling voor Mijnbouw

ing. Boy de Boer

2006

Regio Oost

ir. Berend ter Meulen MSc 

2005

Afdeling voor Procestechnologie

ir. Wil Bik 

2004

Afdeling voor Maritieme Techniek

ing. Leo Paulussen

2004

Regio Eindhoven (thans Regio Zuid) 

prof. dr. ir. Jan Vugts

2004

Afdeling voor Offshore Techniek 

prof. dr. Hans Pasman 

2003

Afdeling voor Defensietechnologie

dr. ir. Wim Poelman

2003

Afdeling voor Industrieel Ontwerpen 

ir. Engel Hoefgeest

2001

Afdeling voor Elektrotechniek

ir. J. den Boer

1999

Afdeling voor Kerntechniek

drs. ir. Peter van der Koogh

1996

Afdeling voor Voertuigtechniek 

ir. Ton Spruijt 

1995

Afdeling Geschiedenis der Techniek

ir. Albert Tiktak

1995

Afdeling voor Kerntechniek

dr. ir. J.W. van Heuven

1991

Afdeling voor Procestechnologie

prof. ir. Peter Hakkesteegt

1990

Afdeling voor Verkeerskunde en Vervoerstechniek

Voor meer informatie over aanvraagprocedures kunt u contact opnemen met Andre van de Sande, 070 - 391 99 00.