Breakfast Booster Windkracht 5

Windkracht 5 draagt bij aan de versnelling van de (energie)transitie door projecten te realiseren die een duurzame impact hebben binnen organisaties.

Deze kennen verschillende organisaties (binnen en buiten de energiesector) en verbinden deze met elkaar.

Het team Windkracht 5 geloofd er sterk in, dat als er goed samengewerkt wordt tussen mensen in organisaties, er veel mogelijk is.

Met een combinatie van bestuurlijke ervaring, technische kennis en operationele slagkracht brengt Windkracht 5 beweging in organisaties.

Op deze manier draagt Windkracht 5 bij aan een betere wereld.

Op donderdag 30 juni om 08.30 uur organiseert Windkracht 5 een nieuwe online Breakfast Booster!

En wordt u uitgenodigdt om deel te nemen aan de ontbijtsessie!

Windkracht 5 is de gespreksleider Edwin Groot en deze gaat met de tafelgasten in gesprek over:

De maakbaarheid van de energietransitie!

Waarom dit onderwerp? 
In de energietransitie is sprake van een maakbaarheids-probleem. Samen met de gasten en de online kijkers gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen om de energietransitie te versnellen.

Maar wie pakt hierin welke rol? 
Tijdens deze online Breakfast Booster kom je onder andere te weten wat de grootste knelpunten zijn, welke maatschappelijke kwestie er ten grondslag ligt, maar ook welke kansen er liggen voor de netbeheerders, aannemers en eventuele nieuwe partijen.

Natuurlijk kun je ook meedenken en online meepraten.

Meld je aan en pak deze inspirerende ontbijtsessie mee!

De tafelgasten van deze zijn:

Marloes Kooijmans is directeur bij Heijmans Infra en bestuurslid ‘Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer’ bij Koninklijke Bouwend Nederland. Welke cruciale rol is voor aannemers weggelegd in het maakbaarheidsprobleem? En wat is haar visie op de rol van de netbeheerders hierin? Marloes schuift bij ons aan tafel om haar inzichten met je te delen!

Paul Langereis is directeur bij Westland Infra Netbeheer en zeer actief binnen Netbeheer Nederland. Tijdens de Breakfast Booster geeft hij zijn visie op wat de grootste knelpunten zijn op het gebied van maakbaarheid in de energietransitie. Tevens geeft hij inzicht in met welke problemen hij zelf, als netbeheerder, geconfronteerd wordt en hoe zij dit aanpakken.

Martha van den Hengel is themacoördinator ‘Realisatie’ binnen Netbeheer Nederland en voorzitter van het samenwerkingsverband Mensen Maken de Transitie. Zij gelooft er in dat de transitie alleen door samen te werken versneld kan worden. Martha bekijkt tijdens de Breakfast Booster alles vanuit de positieve blik; bij haar is het glas halfvol!

Aanmelden Breakfast Booster 30 juni Klik hier.

 

Onderzoek Maakbaarheid in de Energiesector

De energiesector is enorm in beweging. Met minder beschikbare capaciteit blijft de vraag naar energie toenemen. Iedere beweging in onze energietransitie heeft zijn uitwerking op andere sectoren, bedrijfstakken, maatschappelijke organisaties en brancheorganisaties.

Welke grote thema’s zijn voor jou relevant in de maakbaarheid van de energietransitie?

Om hier een beeld van te krijgen nodigd Windkracht 5 je graag uit voor een kort onderzoek. Want hoe sta jij tegenover de belangrijke ontwikkelingen in onze sector die gerelateerd zijn aan het thema maakbaarheid?

Waar liggen voor jou de knelpunten en wat zou je helpen?

Doe je mee? Meedoen is heel makkelijk en kost slechts 10 minuten van je tijd. Vanzelfsprekend wordt jouw input volledig anoniem verwerkt.

 

Links

Windkracht 5

Terugkijken E-Lunch sessie: De "vergeten" knelpunten van de Energietransitie

Terug kijken E Lunchsessie: Mandela’s geheim in de communicatie over de energietransitie

Terugkijken E Lunchsessie: Slim Energie Delen

Terugkijken E-Lunchsessie: Inpassing duurzame energie op bedrijventerreinen, de oplossing voor de netcongestie?

Terugkijken E-Lunch sessie: Visie Netbeheerders op het toekomstig energiesysteem.