Geotechniek Jaargang 2001

LET OP: Van de jaargangen tot 2007 zijn - op een paar uitzonderingen na - alleen de abstracts beschikbaar. Vanaf 2007 is van ieder artikel ook een .pdf beschikbaar.

2001 - nr. 1

 • Bezuijen, A., Brassinga, H.E., Schrier, J.S. van der (2001): Geocentrifugeonderzoek Ondergronds bouwen (deel 2): Het groutproces bij geboorde tunnels. Geotechniek 2001, nr. 1, p7
 • Brouwer, F.J., Graaf, H.C. van der, Zandbergen, R.R. (2001): Eenvoudiger afdichten van sondeergaten door kabelloos elektrisch sonderen. Geotechniek 2001, nr. 1, p31
 • Dürrwang, R., Schulz, G., Schouten, P. (2001): Een geïntegreerde bouwmethdeo - overbruggen van de overgang aardebaan-kunstwerk bij de realisatie van ballastloos spoor. Geotechniek 2001, nr. 1, p15
 • Esposito, G., Staalduinen, P.C. van, Oosterhout, G.P.C. van (2001): Meting van dikte en stijfheid van grondconstructies door middel van oppervlaktegolven. Geotechniek 2001, nr. 1, p23
 • Obladen, B.K.J., Visser, G.A., Willemen, F.J. (2001): Zettingsarm boren met een Intelligent Boor management systeem (I2DOS, Intelligent Integrated Drilling Operating System). Geotechniek 2001, nr. 1, p51
 • Safari, B., Peters, R. (2001): Geboorde tunnels gefaseerd berekend. Geotechniek 2001, nr. 1, p37
 • Schiphouwer, R.A., Bosschaart, J.W. (2001): Bouwputten start- en ontvangstschacht Sophiaspoortunnel. Geotechniek 2001, nr. 1, p42
 • Ven, J.W.M van der (2001): Verwijderen obstakels (afstudeeronderzoek TU Delft). Geotechniek 2001, nr. 1, p55

2001 - nr. 2

 • Calle, E. (2001): Veiligheid van gewapende grondconstructies. Geotechniek 2001, nr. 2, p66
 • Crook, Th. de, Wassing, B. (2001): Voorspelling van de opslingering van trillingen bij aardbevingen. Geotechniek 2001, nr. 2, p47
 • Dijkstra, C.J., Joling, A.G. (2001): Praktijkwaarde consolidatiecoëfficiënt bepaald met Asakoa-Methode. Geotechniek 2001, nr. 2, p104
 • Dokter, W. (2001): Extreme belasting van bouwwegen: geokunststoffen bieden uitkomst. Geotechniek 2001, nr. 2, p63
 • Duijvenbode, J.D. van, Jansen, H.L. (2001): Van No-Recess naar Si². Geotechniek 2001, nr. 2, p32
 • Haasteren, C.R. van (2001): Wegbouwkunde en geotechniek: nog parallelle werelden, maar niet lang meer. Geotechniek 2001, nr. 2, p27
 • Herbschleb, J., Staveren, M.Th. van, Teunissen, E.A.H. (2001): De Noord/Zuidlijn: geotechnische risicoverdeling met het Geotechnisch Basis rapport. Geotechniek 2001, nr. 2, p83
 • Jakobs, M., Dekker, H., Otterbein, R. (2001): Toepassing van het waterbalanssysteem bij de hoogtebewaking van zettingsgevoelige bouwwerken. Geotechniek 2001, nr. 2, p74
 • Langhorst, P.H. (2001): Bouwput Interpolis Tilburg. Geotechniek 2001, nr. 2, p7
 • Lubking, P. (2001): What's in a name? Geotechniek 2001, nr. 2, p90
 • Wit, J.C.M. de, Lengkeek, H.J., Kant, M. de (2001): Praktijkproef openstaande diepwandsleuven ten behoeve van nieuwe Amsterdamse metrolijn - deel 1. Geotechniek 2001, nr. 2, p16
 • Wittenberg, G.J. (2001): Ontwerpen van constructies met geokunststoffen met PLAXIS. Geotechniek 2001, nr. 2, p59
 • Zanten, D.C. van, Kay, S., Stoel, A.E.C. van der (2001): Jetgrouten naast een paalfundering, predicties en praktijkmetingen. Geotechniek 2001, nr. 2, p95

2001 - nr. 3

 • Cosyn, P., Simons, R., Thibaut, W., Dedeyne, R. (2001): De ongewapende J-kaaimuur: een klassiek idee opnieuw toepasbaar dankzij moderne ontwerpmethodes. Geotechniek 2001, nr. 3, p23
 • Daalen, P.M. van, Hopman, V. (2001): Betrouwbaarheid van lekdetectiesystemen voor ondergrondse constructie. Geotechniek 2001, nr. 3, p20
 • Deen, J. van, Boogaart, J. van den, Diem, A. van, Velde, H. van de (2001): Een blik in moeder aarde. Geotechniek 2001, nr. 3, p39
 • Grashuis, A.J. (2001): Snel bouwrijp maken, en in korte tijd 10 meter zandophoging op slappe grond. Geotechniek 2001, nr. 3, p26
 • Hergarden, R.H., Tol, A.F. van (2001): Zakkingen tijdens het trillend trekken van damwanden. Geotechniek 2001, nr. 3, p84
 • Korff, M. (2001): "Aantrekkelijk" vernieuwde rekenregel voor trekpalen. Geotechniek 2001, nr. 3, p51
 • Monnaers, A., Kerkhof, E. van den ,Verhelst, F. (2001): Recyclage van fijnkorrelige gronden - grondverbetering met kalk. Geotechniek 2001, nr. 3, p31
 • Smits, M.Th.J.H., Buth, L.J. (2001): Eurocode komt er aan! Geotechniek 2001, nr. 3, p47
 • Stam, J.L.P., Hölscher, P. (2001): Toepassen van gemeten overdrachtsfunctie bij trillingsproces. Geotechniek 2001, nr. 3, p14
 • Tol, A.F. van (2001): Bouwputten. Geotechniek 2001, nr. 3, p6
 • Vennix, R.H.C. (2001): De granulaire sterkte van infiltratieconstructies. Geotechniek 2001, nr. 3, p15
 • Wit, J.C.W.M. de Lengkeek, H.J., Kant, M. de (2001): Praktijkproef openstaande diepwandsleuven t.b.v. nieuwe Amsterdamse metrolijn - deel 2. Geotechniek 001, nr. 3, p6

2001 - nr. 4

 • Bauduin, C. (2001): Ontwerp van axiaal belaste palen volgens de Eurocode. Geotechniek 2001, nr. 3, p66
 • Bosschaart, J.W., Berkhout, B.M., Peters, M.G.J.M. (2001): Het voorspellen van heigedrag. Geotechniek 2001, nr. 3, p46
 • Brassinga, H.E. (2001): ICSMGE conferentie in Istanbul: in het voetspoor van Terzaghi. Geotechniek 2001, nr. 3, p43
 • Broug, N.W.A. (2001): Principes van het SPE-concept. Geotechniek 2001, nr. 3, p6
 • Duijvenbode, J.D. van, Smits, D.H. (2001): Sneller, slimmer en beter bouwen. Geotechniek 2001, nr. 3, p84
 • Duskov, M. (2001): Verwerking van EPS-blokken in lichtgewicht wegconstructies. Geotechniek 2001, nr. 3, p80
 • Duskov, M., Swets, M. (2001): Niet op zand gebouwd. Geotechniek 2001, nr. 3, p81
 • Haan, E.J. den, Thé, B.H.P.A.M., Van, M.A. (2001): De Ko-C.R.S. proef. Geotechniek 2001, nr. 3, p55
 • Hoefsloot, F.J.M. (2001): Wateroverspanningen voor het boorfront: een eenvoudig geohydrologisch model. Geotechniek 2001, nr. 3, p26
 • Lubking, P. (2001): Blokzijlzand is klei en Groningse klei is zand. Geotechniek 2001, nr. 3, p16
 • Maertens, L. (2001): Ontwerp en heiprocedure van open stalen buispalen in verweerde Basalt. Geotechniek 2001, nr. 3, p35
 • Meisner, E. (2001): IJBURG, eilanden op slib en doek: Toepassing van Geokunststoffen bij de aanleg van IJburg. Geotechniek 2001, nr. 3, p77
 • Widdows, E. (2001): Bepaling van een geschikte verticale drain. Geotechniek 2001, nr. 3, p88

2001 - Special Geotechniekdag

 • Hoste, J., Vleeschauwer, P. de (2001): Secanspalenwanden en groutwanden als grondkerende en ondersteunende constructies. Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p33
 • Janssen, G.J.M. (2001): Barrièrewerking van ondergrondse bouwdelen. Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p45
 • Kant, M. de, Sluimer, G. (2001): De Zuidas. Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p63
 • Kwaliteitsborging "hamertje tik": problemen aan de "paal". Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p53
 • Obladen, B.K.J. (2001): Het maken van funderingen in beperkte ruimten. Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p69
 • Winter, P. de, Pensaert, S. (2001): Speciale technieken voor uitvoering van bodemsanering in stedelijke gebieden. Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p57