Een manier om de uitstoot van CO2 te verminderen is het afvangen, hergebruiken en opslaan van het CO2. Het afvangen, hergebruiken en opslaan van CO2 is beter bekend als Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS)