Vragen

  1. Is er voldoende ruimte op daken van huizen en gebouwen voor zonnepanelen beschikbaar; en deze daken die qua draagkracht en oriëntatie geschikt zijn voor zonnepanelen?
  2. Hoe kan de opbrengst van zonnepanelen verder vergroot worden. Daarbij kan gedacht worden aan andere materialen voor de wafers, bi-facial panelen, koeling van panelen, etc.?
  3. Zijn er genoeg grondstoffen beschikbaar voor zonnepanelen?
  4. Wat is een goede locatie voor zonnepanelen, is op zee ook een optie ? Opmerking: er wordt door Oceans of Energy al een pilotproject uitgevoerd op de Noordzee.
  5. Is alleen licht ook voldoende voor het opwekken van energie? Wat is in dat geval de opbrengst
  6. Hoe kunnen zonnepanelen worden gerecycled?  Wat zijn de kosten daarvan?

Informatie van derden

Presentatie door Yvonne van Lith Fontys Hogeschool: Future proof Photovoltaic (PV) Solar Systems - towards a sustainable and circular PV solar network Potentieel van zonnestroom