Bestuur Klankbordgroep INGENIEURS & ENERGIETRANSITIE:

Het algemene adres van de afdeling is: iene@kivi.nl

Aart-Jan de Graaf back-up woordvoerder
Albert ten Kate Vicevoorzitter
Evert-Jan Bouvy lid
Gerard Thomas Aansturing subgroepen
Maarten van Beek woordvoerder
Willem Hazenberg Deskundige waterstof