Bestuur Klankbordgroep INGENIEURS & ENERGIETRANSITIE:

Het algemene adres van de afdeling is: iene@kivi.nl

Albert ten Kate lid
Gerard Thomas Aansturing subgroepen
Jarno Dakhorst Secretaris
Klaas Hommes voorzitter en woordvoerder
Willem Hazenberg Deskundige waterstof