Bestuur Klankbordgroep INGENIEURS & ENERGIETRANSITIE:

Het algemene adres van de afdeling is: iene@kivi.nl

Aart-Jan de Graaf voorzitter
Albert ten Kate lid
Evert-Jan Bouvy lid
Gerard Thomas Aansturing subgroepen
Maarten van Beek woordvoerder
Willem Hazenberg Deskundige waterstof