Prins Friso Ingenieursprijs 2022

MARIJN VAN ROOIJ WINT PRINS FRISO INGENIEURSPRIJS 2022

Marijn van Rooij, medeoprichter en technisch directeur van Ocean Grazer, is door de vakjury verkozen tot Ingenieur van het Jaar 2022. Zijn bedrijf ontwikkelde een technologie om energie op te slaan op de zeebodem. De publieksprijs ging naar Nikéh Booister, adviseur Waterveiligheid en Klimaatadaptatie bij Sweco, en de studentenprijs naar het team MSP Maastricht.

De bekendmaking door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) vond vandaag online plaats in het virtuele bijzijn van prinses Beatrix en prinses Mabel. 

De jury roemde de grote bijdrage van Van Rooij aan de oplossing van een belangrijk en maatschappelijk relevant probleem. Tevens kijkt de jury ernaar uit dat Van Rooij zich gaat inzetten voor de zichtbaarheid van het werk aan energie-opslag, onder andere door het enthousiasmeren van anderen - zoals hij had toegezegd te gaan doen als hij de Prins Frisoprijs zou gaan winnen. 

WATERKRACHTCENTRALE

Van Rooij en een partner richtten het bedrijf Ocean Grazer in 2018 op, als spinoff van de Rijksuniversiteit Groningen. De Ocean Battery, die deel uitmaakt van Ocean Grazer, is een soort waterkrachtcentrale op de zeebodem.  
De batterij slaat overtollige duurzame energie uit bijvoorbeeld zonne- of windkracht op als potentiële energie, gebruikmakend van de hoge druk die op de zeebodem heerst. Hiervoor pompt de Ocean Battery water uit een rigide reservoir naar grote flexibele zakken of balgen op de zeebodem, en laat het weer terugstromen als de energie nodig is.

Joanne Meyboom, Prinses Beatrix ,Prinses Mabel, Marijn van Rooij, Nikéh Booister, Sjoerd Kerstens en Miguel Delcour

PUBLIEKSPRIJS

De publieksprijs ging naar Nikéh Booister, adviseur Waterveiligheid en Klimaatadaptatie bij Sweco. Zij pleit voor een meer toekomstgerichte blik bij het inrichten van Nederland
De runner-up, Sjoerd Kerstens, is leading professional water bij Royal HaskoningDHV. Hij houdt zich bezig met het versnellen van toegang tot sanitatie overal ter wereld, bijvoorbeeld door afvalwater als grondstof te beschouwen. Kerstens kreeg de tweede prijs van de vakjury. Een van de uitvindingen genaamd Nereda waar hij aan meewerkte won eerder dit jaar De Vernufteling.

STUDENTENTEAMS

Voor het eerst dit jaar werd er ook een studententeam bekroond. De winnaar van de studentencompetitie is MSP Maastricht met het project MethaGone. Het team ontwikkelde een pil voor koeien, die maakt dat deze minder methaan uitstoten.

 

Beelden KIVI/ Wendy van Bree

Dag van de ingenieur

Op woensdag 15 maart 2023, zal KIVI de prijs voor de negende keer uitreiken. Voor deze prijs komen ingenieurs in aanmerking die zich in hun werk onderscheiden in de vier competenties: expertise, innoverend vermogen, ondernemerschap en maatschappelijke impact. De prijs in vernoemd naar prins Friso, die ingenieur Luchtvaart- en Ruimtetechniek was en lid van KIVI. 

Aandacht voor ingenieurs

Een wereld zonder ingenieurs kunnen we ons op geen enkele wijze voorstellen. Zelfs in de oudste geschiedenis waren het uitvindingen van ingenieurs welke ten grondslag lagen aan innovaties. De ingenieur verbindt van oudsher zijn wetensschappelijke kennis met de praktische uitdagingen welke onze samenleving vraagt. Op steeds meer toepassingsgebieden is de ingenieur een essentiële factor. Voorbeelden zijn er vele.

Zo is de ingenieur in de gezondheidszorg met zijn scanners, bestralingssystemen, maar ook protheses, zelfs in moderne 3-D printers vervaardigd, van enorme waarde. De impact van de ingenieurs in de ruimtevaartsector zijn zichtbaar in de luchtvaart, maar ook in de ontwikkelingen van het klimaat, de voorspellende waarde van naderend natuuronheil, maar ook voor de irrigatie van droge gebieden en de bewaking van de kwaliteit van de dijken. Onze communicatie, welke geen grenzen kent, zou zonder satellietverkeer niet mogelijk zijn. Toch heeft het beroep van ingenieur in Nederland, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland, België en Frankrijk, niet de waardering welke het vak verdient. KIVI pleit er dan ook voor om de titel van Ingenieur (ir/ing) te koestern in plaats van enkel Master of Science te gebruiken.
Met de Dag van de Ingenieur en de Prins Friso Ingenieursprijs wil KIVI ingenieurs in de spotlights zetten en hun expertise en vindingrijkheid tonen aan een breder publiek.