Geotechniekdag 2019: The Future of Geo-Engineering

Het vakgebied van de geotechnisch adviseur is momenteel snel aan het veranderen. Krachtiger software en het gebruik van rekencapaciteit via cloud computing zullen het mogelijk gaan maken om dynamische modellen op te stellen, waarin real-time aanpassingen in het ontwerp worden doorgerekend. Hiermee wordt het doorrekenen van alternatieven of het verwerken van ontwerpaanpassingen veel minder tijdrovend, en kan op een andere manier over ontwerpprocessen worden nagedacht.

De ontwikkelingen op het gebied van het 3D printen van vrije vormen in beton en de nadruk op circulair ontwerpen zullen uiteindelijk ook iets gaan betekenen voor ons vakgebied. Hoe gaan wij als geotechnisch ontwerpers om met de wens tot meer circulair bouwen en hergebruik van materiaal?

Vanuit projecten komen via goedkopere sensoren, drones, satellietmetingen en openbare bronnen grote hoeveelheden data beschikbaar. Al deze technieken zijn inmiddels de hype voorbij, nu moet worden gezocht naar een manier om als ontwerper efficiënt met al deze informatie om te kunnen gaan. Ook AR en VR toepassingen zullen de komende jaren het werk van de adviseurs en uitvoerders veranderen, zeker in combinatie met de onstuitbare BIM ontwikkelingen.

Is de geotechnisch adviseur van de toekomst vooral een ‘software developer’, die aan de hand van bestaande bouwblokken projectspecifieke software schrijft om een project te ondersteunen, in plaats van een ingenieur die memo’s en rapporten oplevert?

Ook wordt er nog steeds gewerkt aan nieuwe materiaalmodellen in bestaande software of zelfs geheel nieuwe materiaalmodellen, zoals MPM. Ondanks dit alles zal de vakinhoudelijke kennis van de geotechnisch adviseur over grondgedrag nog steeds enorm belangrijk zijn; de adviseur moet de beperkingen van al die geavanceerde software wel kunnen beoordelen.

De uitdaging zal worden om in het geweld van al deze  digitale ontwikkelingen het belang van de ‘engineering judgement’ van onze geotechnisch ingenieurs te borgen.  ‘Garbage in = garbage out’ blijft de belangrijkste wiskundige vergelijking in het vakgebied van de geotechniek.

Voor wie?

De dag is bedoeld voor deskundigen en belangstellenden op het gebied van de geotechniek in dienst van overheid, ontwerp- en ingenieursbureaus, gespecialiseerde adviesbureaus, opdrachtgevers, aannemers, waterschappen, wetenschappelijk onderwijs in Nederland en België.

Presentaties

Markermeerdijken / Geo-statistiek Richard de Jager & Timo Schweckendiek (Deltares)
Rankine Lecture: Dynamic soil-structure interaction -Understanding the Holocene, instrumenting the Anthropocene Nick O'Riordan (Arup)
Automatische verwerking data Singapore Thomas Vergote (DEME)
Automatiseer de geo-engineer Jacco Haasnoot & Martina Pippi (Crux)
Strain and temperature sensing glasvezel Gust van Lysebetten (WTCB)
Digital engineering geotechnisch ontwerpproces Daniele Festa (RHDHV)
Datagedreven ontwerpmethodes dijken Aron Noordam (Deltares)
Parametrisch ontwerpen geluidswal Hoevelaken Tom Laumen & Gino Koolman (BAM)
BIG data in de ingenieurswereld Joeri Prins (Antea)
Dijkontwerptool Wilma Jaap Wierenga (Heijmans/MOCS) & Roel Winter (VIKTOR)

Keverling Buisman Prijs

Tijdens de Geotechniekdag werden weer Keverling Buisman Prijzen uitgereikt voor publicaties die bijdragen aan de ontwikkeling van het vakgebied Geo-engineering. Er bestaan drie categorieën ‘Geo-engineering voor een breed publiek’, ‘Beste afstudeerder geo-engineering van TU's’, ‘Beste afstudeerder geo-engineering van HBO-instellingen’.

Expositieplein

Deelnemende exposanten waren: AL-IS bvba |Allnamics | A.P. van den Berg | Argex | BAM | Boskalis | Cofra|  Deltares | Diana FEA BV | Fugro | Geomill Equipment B.V. | Hektec BV | Huesker Synthetic BV | Keller Funderingstechnieken B.V. | MBS Kelderbouw | NVAFPAO TM | Profound BV | Soil-ID BV | Ten Cate | Terre Armée |