Cursussen CGF - KIVI Geotechniek / PAO TM

   

 

 

 

 

 

 

Onder auspiciën van de afdeling Geotechniek van KIVI worden sinds 1977 de cursussen Grondmechanica en Funderingstechniek gegeven. Met ingang van 1 januari 2016 worden deze cursussen door PAO TM verzorgd. De basisopleiding Grondmechanica en Funderingstechniek (CGF-2) alsook de vervolgopleiding (CGF-1) worden beschouwd als dé standaard binnen het geotechnische werkveld en worden als zodanig hoog gewaardeerd binnen Nederland.

Nieuw in het aanbod is de Masterclass Grondgedrag. Informatie hierover is onderstaand weergegeven.

Docenten

De opleidingen worden verzorgd door docenten uit de praktijk en zijn allemaal verbonden aan KIVI, afdeling Geotechniek.

Grondmechanica en funderingstechniek, basisopleiding (CGF-2)

Voor wie
Je bent opzichter, uitvoerder of inspecteur van bouwtoezicht met een technische vooropleiding vanaf mbo-niveau en je komt geregeld in aanraking met de grondmechanica en funderingstechniek. Je hebt een vooropleiding op mbo/hbo-niveau.

Resultaat
Met deze opleiding krijg je inzicht in de theorie van de grondmechanica en funderingstechniek. Je leert funderingstechnische problemen herkennen en er adequaat op reageren.

Diploma
Je rondt je opleiding af met een centraal KIVI/PAO-examen. Dit examen vindt plaats op een zaterdag.

Meer informatie over de opleiding

Grondmechanica en funderingstechniek, vervolgopleiding (CGF-1)

Voor wie
Deze opleiding is voor jou bestemd, als je je inzicht en ontwerpvaardigheid in de grondmechanica en funderingstechniek wilt verbreden en verdiepen. Je hebt een vooropleiding op academisch niveau, hbo-niveau (civiele techniek), of mbo-niveau aangevuld met de Basisopleiding Grondmechanica en Funderingstechniek (CGF2). Hierdoor ben je in ieder geval bekend met termen als sondering, samendrukkingsproef, korrelspanning en momentenlijn. Het berekenen van krachten en spanningen zie je als een uitdaging.

Resultaat
De opleiding leert je zelfstandig bouwputten en funderingen te ontwerpen en je verwerft goede theoretische kennis van grondmechanica en funderingstechniek.

Diploma
Je rondt je opleiding af met een centraal KIVI/PAO-examen. Dit examen vindt plaats op een zaterdag. KIVI kent 28 Professional Development Hours (PDH-) punten toe aan dit diploma.

Meer informatie over de opleiding

CGF Masterclass Grondgedrag

Waar CGF-1 en CGF-2 theoretische opleidingen zijn, is de CGF Masterclass Grondgedrag zeer praktisch met het zelf uitvoeren van proeven. Dat grondgedrag een hot topic is, blijkt uit het feit dat grond gerelateerde faalkosten bij grote bouwtrajecten de landelijke media halen. Het vollopen van de Haagse tramtunnel, de parkeergarage in Heerlen, de uitgedroogde veendijk in Wilnis: allemaal voorbeelden waarbij het gedrag van grond een belangrijke invloed heeft gehad.

Verminder risico’s in uw GWW-projecten door beter begrip van het gedrag van grond
Verdien geld voor uw organisatie: werk sneller, goedkoper en efficiënter
Zeer 'hands on': letterlijk met handen aan grind, zand, veen en klei

Meer informatie over de opleiding

CGF-G Ingenieursgeologie

De afgelopen 1,5 jaar hebben de afdeling Geotechniek en PAO Techniek en Management hard gewerkt aan een nieuwe opleiding binnen de CGF-reeks en met gepaste trots kunnen wij u melden dat deze cursus dit najaar voor het eerst gegeven wordt: Ingenieursgeologie (CGF-G). Vanaf 6 september leert u in zes lesdagen de ins en outs van geologie in Nederlandse en buitenlandse context. Steeds vaker hebben Nederlandse ingenieurs in het buitenland te maken met projectontwerpen waar gesteente of moeilijke geologische opbouw een grote rol speelt.

In de cursus leert u te denken vanuit de geologische context en weet u met welke gebiedsonderzoeken u de risico’s voor uw project kunt verkleinen. U leert de eigenschappen van gronden en gesteenten kennen en ziet hoe deze in een laboratorium getest worden. Tijdens het veldwerk in de Belgische Ardennen leert u diverse gronden en gesteenten herkennen.

De cursus is bedoeld voor ingenieurs en projectleiders die in hun projecten met de ondergrond te maken hebben in binnen- en buitenland, variërend van funderingswerken, tunnels, offshore- en mijnindustrie.  Ook voor geologen die zich willen verdiepen in de ontwerpkant van een project is deze cursus zeer geschikt. Voor de cursus is door professionals uit de Nederlandse ingenieursmarkt een praktische syllabus opgesteld. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen.

Meer informatie over de opleiding

Levenlang leren

KIVI ondersteunt het idee dat alleen een HBO of Universitaire opleiding niet voldoende is om tot het einde van de carrière een goede en up-to-date ingenieur te blijven. Zij stimuleert het idee van Levenlang Leren. Naast het opdoen van praktijkervaring zou het goed zijn als de geotechnisch ingenieur regelmatig vakinhoudelijke congressen bezoekt of cursussen volgt. Hiermee kunnen zogenoemde ‘Professional Development Hours’ (PDH’s) worden verzameld welke de ingenieur meerwaarde kunnen geven bij sollicitaties of beoordelingsgesprekken. De PDH’s zijn daarbij gedefinieerd als de som van effectieve kennis-contacturen (bijwonen van voordrachten met een aantoonbare kennis component, oefeningen of trainingen onder begeleiding), dus exclusief pauzes.

Geaccepteerde geotechnische cursussen met PDH’s

KIVI Geotechniek wil organisaties die post-academische cursussen organiseren stimuleren om op de cursuscertificaten het aantal PDH’s (zie definitie hierboven) te vermelden. Een cursus moet dan wel voldoen aan de volgende basis criteria:

  • Het moet gaan om een gedegen vakinhoudelijke geotechnische cursus van minimaal HBO-niveau met een duidelijk omschreven programma
  • De cursus moet worden gegeven door ervaren docenten
  • De cursus moet geëvalueerd worden
  • Aan het eind van de cursus worden certificaten uitgereikt waarop de gevolgde cursus staat vermeld

Een en ander zal door KIVI Geotechniek worden beoordeeld.

Wanneer u er over denkt om een cursus te volgen (hetgeen wij sowieso stimuleren), dan kan het in uw voordeel zijn om juist een vakinhoudelijke geotechnische cursus te kiezen waarbij u PDH’s verdient. U kunt de betreffende cursus organiserende instelling hier naar vragen, maar wellicht staat deze informatie al bij de cursusinformatie vermeld. U dient de verkregen PDH’s vooralsnog voor u zelf te administreren. Medio 2009 zal worden geëvalueerd of dit concept is aangeslagen, welk vervolg het zou moeten krijgen en hoe één en ander door KIVI verder kan worden gefaciliteerd. We hopen van harte dat dit idee massaal wordt ondersteund en houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.