LR water2.jpg
Bijeenkomst
3 juli 2019
18:30 uur - 22:00 uur

Water, peace and security

KIVI Defensie en Veiligheid organiseert in samenwerking met het Thematisch Netwerk Internationaal van de VVD een speciale bijeenkomst met Watergezant Henk Ovink. Als Nederland’s eerste speciaal ambassadeur op het gebied van water reist Dhr. Ovink de wereld rond om landen te helpen bij hun strijd tegen het water, Nederlandse kennis te delen, en bewustzijn te creëren op het gebied van watermanagement en klimaatverandering.

DV Zuid-Holland
Activiteit
14 februari 2019
16:00 uur - 20:00 uur

Lezingenavond Glasvezel in Geotechniek

lezingenavond over Glasvezeltechnologie bij de Veld- en Laboratoriumgroep van Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam

GT Zuid-Holland
Activiteit
4 december 2018
10:00 uur - 18:00 uur

Laat je niet verrassen bij het versassen

Zowel in Belgie als in Nederland en ook in het buitenland zijn diverse belangrijke sluizenprojecten recent uitgevoerd, in voorbereiding of in uitvoering. Voor een aantal projecten worden specifieke geotechnische aspecten die bij het ontwerp en de uitvoering aan bod komen toegelicht. Hierbij gaat telkens ook bijzondere aandacht naar de lessen die uit de ervaringen kunnen worden getrokken. Deze studiedag beoogt naast kennisdeling ook een boeiende netwerking in een gemoedelijke en aangename sfeer, eigen aan Belgenland. Allen daarheen!

GT Outside The Netherlands