Activiteit
14 februari 2019
16:00 uur - 20:00 uur

Lezingenavond Glasvezel in Geotechniek

lezingenavond over Glasvezeltechnologie bij de Veld- en Laboratoriumgroep van Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam

GT Zuid-Holland
Activiteit
4 december 2018
10:00 uur - 18:00 uur

Laat je niet verrassen bij het versassen

Zowel in Belgie als in Nederland en ook in het buitenland zijn diverse belangrijke sluizenprojecten recent uitgevoerd, in voorbereiding of in uitvoering. Voor een aantal projecten worden specifieke geotechnische aspecten die bij het ontwerp en de uitvoering aan bod komen toegelicht. Hierbij gaat telkens ook bijzondere aandacht naar de lessen die uit de ervaringen kunnen worden getrokken. Deze studiedag beoogt naast kennisdeling ook een boeiende netwerking in een gemoedelijke en aangename sfeer, eigen aan Belgenland. Allen daarheen!

GT Outside The Netherlands
Maldivesdredging.jpg
Activiteit
25 oktober 2018
17:00 uur - 20:00 uur

Lezingenavond 'Exotische gronden'

Ingenieurs van verschillende bedrijven vertellen over hun ervaringen

GT Gelderland
Excursie
24 mei 2018
13:00 uur - 18:00 uur

Groningen Aanpak Ring Zuid + bezoek Lab

Met een bezoek aan het geotechnisch lab van Wiertsema & Partners.

GT Groningen
Lezing
19 april 2018
17:30 uur - 22:00 uur

Eemdijkproef

Lezingenavond over de uitvoering en eerste resultaten van de bezwijkproeven bij Eemdijk.

GT Utrecht