Geotechniekdag 2017: Doorgrond je omgeving

De omgeving speelt een steeds belangrijkere rol in de geotechniek. De beïnvloeding door trillingen, vervormingen en grondwater staat of valt met het draagvlak vanuit de gemeenschap voor de civieltechnische projecten van tegenwoordig. De kennis van de omgeving en ondergrond is daarbij essentieel, en voor het in kaart brengen hiervan worden steeds geavanceerdere tools ontwikkeld.

Voor wie?

De dag is bedoeld voor deskundigen en belangstellenden op het gebied van de geotechniek in dienst van overheid, ontwerp- en ingenieursbureaus, gespecialiseerde adviesbureaus, opdrachtgevers, aannemers, waterschappen, wetenschappelijk onderwijs in Nederland en België.

Presentaties

Leren van ondergrondse projecten Mandy Korff (Deltares)
Bepaling van de invloed op de omgeving: Theorie of praktijk? Jan Maertens (Jan Maertens BVBA)
BRO, de ondergrond op de voorgrond Tjaart Vos (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
De Nieuwe SBR Richtlijn A: Schade aan Bouwwerken Chris Geurts (TNO)
56th Rankine Lecture: Geotechnics & Energy Richard Jardine (Imperial College London)
Continue doorlatendheidsprofielen toegepast in de praktijk Gert-Ruben van Goor (Fugro) en Barbara Snacken (Fugro)
Het gebruik van beschikbare data voor evaluatie van bemalingsprojecten Pieter Jan Haest (AGT KU Leuven)
Samen met de omgeving een gedragen en ingepast dijkontwerp realiseren Ellen Tromp (TU Delft/Deltares)
Intuitief dijkontwerp met VR-dijken Jasper Sluis (Witteveen+Bos) en Marinus Aalberts (Witteveen+Bos)
Proefbelastingen - NPR en de praktijk Adriaan van Seters (Fugro) en
Proefbelastingen - NPR en de praktijk Ed Revoort (FUNDEX Holding BV)
Young professional Belgie: Wallslotrobot Sahin Monserez (Denys)
Rioleringsvervangingsprogramma Erik Trouwborst (Gemeente Rotterdam)
Omgevingsonderzoek schademonitoring Brian Wehrmann (Crux Engineering)
Bouwen met gewapende grond; de nieuwe CUR 198 ontwerprichtlijn Suzanne van Eekelen (Deltares)
Integraal geotechnisch ontwerp voor nieuw internationaal vliegveld Mexico City Martin de Kant (Royal Haskoning DHV)

Keverling Buisman Prijs

Tijdens de Geotechniekdag werden weer Keverling Buisman Prijzen uitgereikt voor publicaties die bijdragen aan de ontwikkeling van het vakgebied Geo-engineering. Er bestaan drie categorieën: 'Publicaties uit vakblad Geotechniek', 'Geo-engineering voor een breed publiek' en 'Jong talent beste afstudeerders aan TU’s en HBO-instellingen'. Benieuwd naar de winaars voor de Keverling Buisman Prijs 2017? Klik dan snel verder.

Expositieplein

Deelnemende exposanten waren: Deltares, Terre Armée, Cofra, A.P. van den Berg, Bauer Funderingstechniek, Fugro, Geomil Equipment, Geotech Metals, Huesker, JLD Contracting, Keller Funderingstechnieken, PAO Techniek en Management, Plaxis, Profound, Allnamics, MultiBouwsystemen, Ten Cate Geo, Hektec, Low & Bonar, Tensar International en het BRO-plein (bestaande uit Arcadis, TNO, Kadaster, Ministerie van Infrastructuur & Milieu, Rijkswaterstaat, Geodan en Future Insight).


Georganiseerd door:

In samenwerking met:

Partners Geotechniekdag 2015