Afdeling Geotechniek

Geotechniek is een onmisbare schakel in het bouwproces. De afdeling voor Geotechniek heeft dan ook tot doel het bevorderen van een maatschappelijk verantwoorde brede toepassing van kennis op het vakgebied van de geo-engineering en het wekken van belangstelling voor de grondmechanica, de funderingstechniek en gerelateerde vakgebieden. De afdeling speelt een verbindende functie in het netwerk tussen de leden en andere beroepsbeoefenaars, zowel nationaal als internationaal.

In meer detail.

  • Uniek professioneel netwerk van geotechnisch ingenieurs in Nederland, ondersteuning leden op beslissende momenten in hun carrière, mogelijkheid bieden om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen en de horizon te verbreden door links met niet-geotechnici.
  • Opleiding, kennisbehoud en kennisontwikkeling, door het organiseren en continu actualiseren van cursussen, organiseren van kennisbijeenkomsten en excursies, en het stimuleren van wetenschappelijk en innovatiegericht onderzoek, onder meer gericht op kwaliteitsverbetering en duurzaamheid.
  • Zichtbaarheid ten behoeve van een sterk vakgebied, dat op de kaart staat in Nederland en continuïteit kent op lange termijn.
  • Internationalisering, samenwerking en kennisuitwisseling met buitenlandse vakgenoten en deelname aan internationale symposia, activiteiten en technische commissies.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de afdeling via geotechniek@kivi.nl.

 

Flying Holland -  John Gundlach