Activiteit
26 april 2022
16:00 uur - 18:00 uur

Chartered Engineer: kwaliteitsmerk voor topingenieurs

Doel van de bijeenkomst is leden te informeren over de meerwaarde van het Chartership

CE Zuid-Holland
webinar Future Grid Accelarion March 8, 2022
Grids
8 maart 2022
15:00 uur - 16:30 uur

Rewatch CIGRE: Future Proof Grid Acceleration

CIGRE is delighted to invite you to the virtual 'Future Proof Grid Acceleration' power update on Tuesday 8 of March. Peter Palensky will moderate you in 90 minutes through visions and practical examples with the speakers: Timo Kiiveri, Senior Vice President Asset Management, Fingrid with Subject: TSO Grid digitalization, Daan Schut, CTO, Alliander with Subject: DSO Grid digitalization Andreas Lukaschik, Engineer system outlook, TenneT with Subject: System operations 2030, Christoph Kandlbinder-Paret with Consultant Asset Technology, TenneT with Subject: Data and load flow management in dynamic line rating The speakers will share their vision and answer the following questions: What is a future-proof grid? How do we manage from a system operations perspective? How does digitization already help to accelerate new initiatives and save costs? Which concepts are explored and what are their benefits? What barriers have we overcome so far and what are the next steps? After this session you will have good insights of the opportunities and challenges that arise with the transformation to a future proof grid.

EL Utrecht
Energieopslagsysteem op zeebodem
Energietransitie
16 februari 2022
12:00 uur - 13:00 uur

Terugkijken E-Lunchsessie: Schaalbare energieopslag op zee! De missing link in de Energietransitie?

In het energiesysteem van de toekomst wordt veel elektriciteit opgewekt met behulp van zonnepanelen en windmolens. Deze hernieuwbare energie heeft één nadeel: ze is weersafhankelijk. Als de zon niet schijnt of de wind niet waait, wordt er geen elektriciteit opgewekt. Het aanbod van energie gaat fluctueren. De vraag naar energie heeft daarentegen een eigen cyclus. Vraag en aanbod komen niet meer vanzelfsprekend overeen. Om dit probleem te ondervangen worden verschillende (deel-)oplossingen ontwikkeld. Bijvoorbeeld het stimuleren van een aanbod gestuurde vraag, aanvullende wijzen van opwekking van elektriciteit, of opslag van energie.

EL Groningen
Logo Stichting Gelijkspanning Nederland
DC
28 januari 2022
15:00 uur - 17:00 uur

Webinar DC: Elektrische Energieopslag door Stichting Gelijkspanning NL

Op vrijdag 28 januari om 15:00 uur organiseert Stichting Gelijkspanning Nederland de webinar over Elektrische energieopslag.

EL Noord-Holland
Logo 5Groningen.jpg
Connectivity
25 januari 2022
15:00 uur - 16:00 uur

Terugkijken Webinar: De toepassing van draadloze connectiviteit in smart industry

Op 25 januari organiseert ECP, (Platform voor de InformatieSamenleving) o.a. in samenwerking met KIVI een webinar over de toepassing van draadloze connectiviteit in smart industry. Tijdens het webinar wordt dieper ingegaan op het belang van draadloze connectiviteit waaronder 5G en hoe je mee kunt doen met je bedrijf. Het webinar is opgebouwd uit drie onderdelen, begonnen wordt met het toelichten van het belang om nu al ​vooruit te kijken en rekening te houden met mogelijke toekomstige implementaties van 5G bij ​strategische keuzes binnen uw bedrijf. Om dit kracht bij te zetten wordt in de keuken gekeken van twee bedrijven/instellingen die op dit moment ​al volop bezig zijn met ​draadloze connectiviteit en de inzet van 5G. Tenslotte komen de 5G Fieldlabs aan het woord, de plek waar wordt getest met de laatste mogelijkheden en waar je als bedrijf makkelijk bij aan kunt sluiten. Dit Webinar is georganiseerd op initiatief van ECP| Platform voor de InformatieSamenleving en het het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in het kader van het 5G innovatienetwerk ​ in samenwerking met van TNO, 5Groningen, Brainport Development, Vanderlande, Fraunhofer Institute for Production Technology IPT en FME.

TC Groningen
Energie 1
Energietransitie
19 januari 2022
12:00 uur - 13:00 uur

Terugkijken E-Lunch sessie: Visie Netbeheerders op het toekomstig energiesysteem.

Het energiesysteem in Nederland is in de volle breedte onderhevig aan veranderingen als gevolg van de Energietransitie. De wijze van produceren van energie en de lokaties ervan en ook het gebruiken van energie is al volop aan het veranderen. Dat heeft consequenties voor de onderliggende netwerken. De gezamenlijke netbeheerders zijn zich daar ten volle van bewust en hebben een studie uitgevoerd naar hoe onze energiehuishouding er in 2050 uit kan zien. De resultaten zijn vastgelegd in een rapport dat is getiteld “Het Energiesysteem van de Toekomst, Een Integrale Infrastructuurverkenning 2030 – 2050”.

EL Zuid-Holland