Geonet Dossier

Geonet Dossier

Gebouwen kunnen blootstaan aan trillingen als gevolg van verkeer, bouwwerkzaamheden, machines en dergelijke. Deze trillingen kunnen schade aan het gebouw veroorzaken. Trillingsmetingen en het achterhalen van de oorzaak van trillingsschade vereisen specialistische kennis.

SBR Trillingsrichtlijn A: Schade aan bouwwerken 2017 (2018)

Deze publicatie behandelt de wijze waarop trillingsmetingen aan bouwwerken kunnen worden uitgevoerd en de wijze waarop de resultaten van de trillingsmetingen moeten worden verwerkt en beoordeeld. Deze richtlijn biedt procedures voor het meten van trillingen, het verwerken van de meetresultaten en voor de beoordeling van de invloed van trillingen met het oog op mogelijke schade aan het bouwwerk.

Piepschuim als trillingsdemper (2014)

Afstudeeronderzoek over trillingsmetingen tijdens bouwwerkzaamheden. De onderzoeker dacht daarbij niet vanuit het oogpunt van de veroorzaker van de trillingen, maar vanuit de ontvanger. Een aansluitend artikel - Piepschuim als trillingsdemper - verscheen in Vakblad Geotechniek.

Luchtgeveerde trucks voor grondtransport (2014)

Uit onderzoek van ingenieursbureau LBP|SIGHT blijkt dat luchtgeveerde trucks met opleggers trillingshinder en -schade beperken tijdens grondtransport. Bij een herinrichtingsproject in Nieuwkoop kwam de veengrond nauwelijks in beweging tijdens grondtransport door trucks met opleggers.

Piepschuim tegen trillingshinder (2012)

Gemeentewerken Rotterdam concludeert op basis van een laboratorium- en praktijkonderzoek dat eenvoudige platen piepschuim in de grond tot tachtig procent van de hinderlijke trillingen door verkeer of bouwactiviteiten tegenhouden. De vinding kan volgens het ingenieursbureau een einde maken aan hinder voor bewoners en aan de schade aan gebouwen. Voor het aanbrengen van het EPS piepschuim wordt langs de gevel een sleuf gegraven tot aan de onderkant van de fundering, zo’n tachtig tot honderd centimeter onder maaiveld. De platen worden los tegen de fundering geplaatst, waarna de sleuf wordt dichtgemaakt. Groot voordeel van EPS is dat het materiaal tijdens zijn volledige levensduur, veertig tot vijftig jaar, de dempende werking behoudt. De kosten voor aanbrengen zijn vergelijkbaar met de kosten voor het meten en monitoren van trillingen.
     Arnold Koopman, onderzoeker naar trillingshinder bij TNO, plaatste enkele vraagtekens en kanttekeningen bij het onderzoek, die te lezen zijn op de website van Geluidnieuws. De gemeente Rotterdam is in ieder geval zeer te spreken over het onderzoek en heeft opdracht gegeven om de piepschuim platen toe te passen bij drie nieuwe bouwprojecten. Een onderzoeksrapport van Gemeentewerken Rotterdam is nog niet online gepubliceerd.

Beperken trillingshinder bij het spoor (2011)

Als gevolg van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal de frequentie van zowel personen- als goederenvervoer toenemen en zullen goederentreinen op andere trajecten gaan rijden. De leefbaarheid rond het spoor moet desondanks op peil blijven. Daarom is op initiatief van ProRail de COB-commissie T130 opgezet, die zoekt naar toepasbare maatregelen om trillingshinder bij het spoor te beperken.    

Het rapport 'Trillingshinder door exploitatie van railinfrastructuur' bespreekt het onderzoeksvoorstel dat de commissie in 2011 heeft opgesteld voor aanvullend onderzoek en ontwikkelingen die trillingshinder kunnen beperken. Er zijn vijf hoofdonderdelen:

  1. Duidelijkheid t.a.v. te volgen procedures
  2. Aanscherping van de regelgeving bij trillingsbeoordeling
  3. Verbetering van trillingsdiagnose; met drie deelvoorstellen
  4. Opstellen van een gevalideerde maatregelcatalogus
  5. Inbreng niet-trillingsfactoren vanuit de gammawetenschappen

Delft Cluster: Betrouwbare trillingsmaatregel (2009)

Uitgebreid onderzoek naar de betrouwbaarheid van trillingsvoorspellingen heeft inzicht opgeleverd over de betrouwbaarheid van modellen, de onzekerheid van invoerparameters, de rol van de modelleerder en de stochastiek van de praktijk.

CONVURT (CONtrol of Vibrations from Underground Rail Traffic, 2003)

Het CONVURT project is opgezet in het vijfde kaderprogramma van de EU waarin de voortplanting van trillingen door de grond centraal staat. Het driejarig project startte in 2000, met als doel het onderzoeken, voorspellen en verminderen van trillingen veroorzaakt door metro's. Dit is gedaan met behulp van computermodellering en prototype innovaties. De eindrapportages zijn ook te vinden op de projectwebsite.

Gerelateerde pagina's

Bouwputten Meten en monitoren Normen en richtlijnen Ondergronds bouwen

Literatuur

SBR Trillingsrichtlijn A: Schade aan bouwwerken 2017 (2018) Trillingshinder door exploitatie van railinfrastructuur

Onderzoek

Piepschuim als trillingsdemper Luchtgeveerde trucks (2014) Delft Cluster: betrouwbare trillingsmaatregel (2009) CONVURT

Gemeentewerken Rotterdam zet piepschuim in bij graafwerkzaamheden om zo de trillingshinder te reduceren. Arnold Koopman van TNO geeft in een artikel zijn reactie op deze proef.