Geonet Dossier

Geonet Dossier

Een zettingsvloeiing is een taludinstabiliteit waarbij zand wegvloeit op de manier van een (dikke) vloeistof in een tijdsbestek van enkele minuten. Het zand komt pas tot rust onder een zeer flauwe helling.

Onderzoek TU Delft (2017)

Zettingsvloeiing live waarnemen (2014)

Bij een grote proef in de Westerschelde hebben onderzoekers van FloodControl IJkdijk meerdere zettingsvloeiingen live met hun apparatuur waargenomen. Tijdens het kunstmatig steiler maken van het talud van een plaat, keken drie meetboten met behulp van multibeams en andere akoestische apparatuur of er vloeiing of andere bodembewegingen optraden.

Ontgrondingskuilen Oosterscheldekering (2012-2013)

In maart 2012 meldden zes voormalige ontwerpers en bouwers van de Oosterscheldekering bij Rijkswaterstaat dat er door een gebrek aan onderhoud een gevaarlijke situatie was ontstaan. Ongeveer zestien zettingsvloeiingen waren opgetreden die leidden tot ontgrondingskuilen van 20 tot 50 meter diep. Uiteindelijk liet Rijkswaterstaat enkele noodbestortingen uitvoeren en een speciaal opgezet projectteam onderzocht het beheer van de Oosterscheldekering.

Rijkswaterstaat: Beheer Oosterscheldekering nader bekeken (2013)
NRC: Grote kuilen Oosterscheldedam geen gevaar (2013)

Statische zettingsvloeiingen (2009)

Oorzaken van statische zettingslvoeiiingen zijn trillingen door bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden of voorbijrijdende treinen en een plotselinge verhoging van grondwaterspanning door verhoogd grondwater of golven. In de Nederlandse literatuur is al veel gepubliceerd over onderzoek naar statische zettingsvloeiing, waaronder het volgende:
Bresvloeiing in zand (Vakblad Geotechniek, 2009)
Static liquefaction analysis for dredged sludge depot Hollands Diep (2009) (blz. 55 uit nieuwsbrief van Ingeokring)
Deze presentatie van Deltares (2008) beschrijft bresvloeiing

Oeverstabiliteit bij verdieping waterbodems: rekenmodel (2009)

Een kenmerkende factor voor de (in)stabiliteit van onderwaterhellingen van zandwinputten is het terugschrijdend erosieproces langs een zandtalud, bressen genoemd, dat een zandwatermengselstroom als dichtheidsstroom voedt. Hiervoor is het rekenmodel HMBreach ontwikkeld. Dit rapport bevat de achtergrond, documentatie en handleiding van het rekenmodel HMBreach.

Dynamische zettingsvloeiingen

Bij dynamische zettingsvloeiingen zijn het aardbevingstrillingen die de instabiliteit veroorzaken. Op de Engelstalige website voor 'Geotechnical Earthquake Engineering' zijn verschillende publicaties en artikelen geplaatst over dynamische zettingsvloeiingen en de geotechnische gevolgen daarvan.

Gerelateerde pagina's

Grondonderzoek Grondvervorming

Literatuur

Zettingsvloeiiing live waarnemen (2014) Ontgronding Oosterscheldekering (2013) Bresvloeiiing in zand (2009) Static liquefaction analysis (2009) Rekenmodel HMBreach (2009)

Onderzoek

Modeling of liquefaction using two-phase FEM with UBC3D-PLM model (2017)

Overig

Webportaal zettingsvloeiiing