Het algemene adres van de afdeling is: rbt@kivi.nl

Jan Meissen voorzitter
Dion Mouwen penningmeester
Fred van Iddekinge lid programmacommissie
Harry Spaas lid programmacommissie
John Stoop lid
John van der Puil lid programmacommissie
Wilfred Veldstra vicevoorzitter