Het algemene adres van de afdeling is: rbt@kivi.nl

Jan Meissen voorzitter
Dion Mouwen secretaris-penningmeester
John Stoop lid
Harry Spaas lid programmacommissie
Fred van Iddekinge lid programmacommissie
John van der Puil lid programmacommissie
Wilfred Veldstra vicevoorzitter