Het algemene adres van de afdeling is: rbt@kivi.nl

Genserik Reniers voorzitter
Arie Quik secretaris & penningmeester
Fred van Iddekinge lid
Harry Spaas lid
John Stoop lid
Sabina de Lange lid
Wilfred Veldstra vicevoorzitter

Adviseur

Het bestuur wordt geadviseerd door oud-voorzitter Jan Meissen.