Het algemene adres van de afdeling is: rbt@kivi.nl

Jan Meissen voorzitter
Wilfred Veldstra vicevoorzitter
Dion Mouwen secretaris-penningmeester
John van der Puil lid programmacommissie
Harry Spaas lid programmacommissie
John Stoop lid
Fred van Iddekinge lid programmacommissie