Arkema in Crosby, Texas

De afdeling RisicoBeheer en Techniek (RBT) van het KIVI (Koninklijk Instituut van Ingenieurs) bestudeert opvallende gebeurtenissen, analyseert die en tracht wegen te vinden technische risico’s beter te beheersen. RBT wil haar gedachtegoed uitdragen aan andere organisaties die ook belangstelling hebben voor risicobeheer en risicomanagement. Dit keer al weer over resilience, het vermogen of de veerkracht van een organisatie een ernstig incident te boven te komen. Er is een verband tussen risicobeheer en resilience. Wat kunnen wij als ingenieurs bijdragen aan optimale beheersing van onontkoombare dreigingen? Het eerstvolgende Werksymposium van de afdeling RisicoBeheer en Techniek is op 29 november. Reserveer die datum alvast in je agenda. Nu eerst een chemisch bedrijf in Crosby, Texas.


Een van de branden op het terrein van Arkema in Crosby, Texas. De rook is dik. As en roet zullen elders neerdalen. Foto KHOU.com

Bij het Franse chemiebedrijf Arkema (voorheen Nederlands) in het nabij Houston gelegen stadje Crosby vlogen twee tanks met organische peroxides in brand. De stroom was uitgevallen. Als je op je terrein permanent tanks moet koelen waarom is er dan niet een diesel gedreven aggregaat op een veilige plek om bij uitval van het net vermogen te leveren voor die koeling? In ieder ziekenhuis staan noodaggregaten klaar om voeding over te nemen voor de meest kwetsbare installaties. Bij Arkema dus kennelijk niet. Arkema heeft de zes overige tanks, die ook zonder koeling stonden, zelf in brand gestoken om daarmee met een zogenaamde gecontroleerde brand de onveiligheid zo klein mogelijk te houden. De nabij wonende mensen zijn vooraf niet op de hoogte gesteld. Vette lagen as en roet zijn op daken en in tuinen neergedaald.

Arkema Crosby produceert organische peroxides die gebruikt worden bij de productie van polystyreen, polyethyleen, polipropyleen, PVC, versterkte kunststof materialen en harsen. Er zijn 57 werknemers. De installatie staat in een bebouwde omgeving, waar verder geen ziekenhuizen, scholen, recreatiegebieden liggen en geen industriële of commerciële activiteiten plaats vinden.

 
Een deel van het terrein van Arkema, Crosby in Texas na een brand. Het gebied is bedekt met een laag zwarte as na een serie chemische branden als neveneffect na de orkaan Harvey. Foto Chemical Safety Board