De afdeling RisicoBeheer en Techniek (RBT) van het KIVI (Koninklijk Instituut van Ingenieurs) bestudeert opvallende gebeurtenissen, analyseert die en tracht wegen te vinden technische risico’s beter te beheersen. RBT wil bijdragen aan een verstandige toepassing van risicomanagement. Niets is zonder risico’s, maar er zijn altijd beheersmaatregelen te bedenken en te nemen.

Irrationele beslissingen in de techniek

Als het u als technicus zou overkomen hoe reageert u dan?

Het meetgedeelte van de meet- en regelinstallatie van een behoorlijk grote fabriek is ontregeld. Dat deel stuurt de processen aan. Op onverwachte en onregelmatige tijdstippen geven de monitors 30oC a 40oC te hoge temperaturen aan. Ook de tijdsduur van de afwijzingen verschilt sterk. De storing is dusdanig ernstig dat we ons ongerust moeten maken. Indien die temperaturen juist zijn dan is het wel bijna zeker dat er brand zal ontstaan bij de fornuizen. U laat de fabriek overschakelen op handbediening terwijl Maintenance ijlings naar de storing zoekt. Maar met de hand kun je nu eenmaal niet optimaal afregelen. Gederfde omzet ongeveer Hfl 10.000 per uur. Dat is Hfl 24.000 per dag.

Uw directeur (geen technicus) vraagt u of het zeker is of er wel of niet brand komt. U antwoordt: “Niets is zeker in deze wereld en zeker niet in de procesindustrie”.

Uw directeur kan de gederfde omzet echter niet verantwoorden tegenover het hoofdkantoor. Hij geeft u opdracht om weer op “normaal bedrijf” om te schakelen.

Irrationele beslissingen in de techniek. Onbeheersbare risico’s. Hoe herkent u ze? Hoe gaat u er mee om zonder zelf beschadigd te worden?

De KIVI-afdeling RisicoBeheer & Techniek gaat er op in op 28 juni 2017.

  • Plaats: KIVI-gebouw, Prinsessegracht 23, Den Haag
  • Tijd: Start om 16.00 uur
  • Kosten: € 7,50,-

Wat zou u gedaan hebben?

Hoe gaat u er mee om zonder zelf te worden beschadigd?

Het werksymposium dient ter discussie en gedachtewisseling. Iedere mening is waardevol. Iedere ingenieur is welkom.

 

Mr. ing. John van der Puil

Bestuurslid Afdeling RisicoBeheer & Techniek
Lid Programmacommissie
Portefeuille Analyse & Ontwikkeling

Op persoonlijke titel.

Laat hier je reactie achter