Risicomanagement – Vijftig procent heeft geen strategie

De afdeling RisicoBeheer en Techniek (RBT) van het KIVI (Koninklijk Instituut van Ingenieurs) bestudeert opvallende gebeurtenissen, analyseert die en tracht wegen te vinden technische risico’s beter te beheersen. RBT wil haar gedachtegoed uitdragen aan andere organisaties die ook belangstelling hebben in risicobeheer en risicomanagement.

Vorige maand publiceerde DNV GL met onderzoeksbureau GfK Eurisco de resultaten van een onderzoek naar risicomanagement bij bedrijven. Nou, daar werd klare taal gesproken. Ongeveer de helft van de bedrijven heeft geen strategie met betrekking tot risicomanagement. Het gaat om de cijfers, verstrekt door ruim 1500 professionals. Slechts 43% van de ondervraagden stelt meetbare doelen voor risicobeheersing.

Van eerdere onderzoeken is het meest grondige het Tweede Nationaal Onderzoek Risicomanagement in Nederland 2014. Het Eerste Nationaal Onderzoek Risicomanagement stamt uit 2009. Droevigerwijs moesten die onderzoekers constateren dat we in de periode 2009 – 2014 niets opgeschoten waren. Dan geeft dit laatste onderzoek van DNV weliswaar een beeld van ´we doen er wel aan, maar we doen niet allemaal mee en sommigen doen helemaal niet mee´, maar de vooruitgang sinds 2014 is opmerkelijk gering.

Bedrijven die een strategie voor risicomanagement hebben worden voornamelijk gedreven door compliancebehoeften: men voelt zich verplicht te voldoen aan de wet (71%). Bedrijfsbeleid is een volgende drijfveer (64%). Wensen van klanten weegt bijna even zwaar (63%). Voor iets meer dan de helft van de ondernemingen (55%) is financieel voordeel het belangrijkste argument.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat risicomanagement door 37% van de bestuursleden, 46% van de topmanagementteams en 40% van het middenkader wordt toegepast in de dagelijkse activiteiten. Bij grotere ondernemingen met meer dan 1000 werknemers speelt risicomanagement een grotere rol dan bij de kleinere: 77% zegt te beschikken over een specifiek risicomanagementteam. Slechts een op de drie bedrijven (36%) past ten minste één norm, richtlijn of raamwerk toe (soms zelfs maar gedeeltelijk). Toegepaste normen zijn bij voorbeeld ISO 31000, COSO, Risman, M_o_R, ISO 9001:2015.

Risicomanagement krijgt volgens dit onderzoek steeds meer aandacht bij bedrijven. Een aantal van hen stelt zelfs dat het in de nabije toekomst een cruciale rol zal spelen in de complete strategie en prestaties. Van de ondervraagde organisaties is 45% van plan om de komende drie jaar de investering in risicomanagement te verhogen. De meeste respondenten (81%) denken dat een gestructureerde risicomanagementaanpak als basis voor hun managementsysteem toegevoegde waarde zal opleveren voor zowel de organisatie als haar stakeholders. Bovenstaande cijfers zijn geleverd door Danique Koopman, Unit: Business Assurance www.dnvgh.nl, 17 maart 2017.

Wat betekent dit voor de Afdeling Risicobeheer & Techniek? Als we nu lezen dat ongeveer 50% van de respondenten geen strategie heeft met betrekking tot risicomanagement. Zou het dan wellicht op de weg van RBT liggen om de bekende strategieën te inventariseren, de relevante kennis te verzamelen en rond dat thema eens een Werksymposium te organiseren? Misschien iets voor de nieuwe Programma Commissie! Voor je het weet heb je er iets aan.

Mr. ing. John van der Puil

Bestuurslid Afdeling RisicoBeheer & Techniek
Lid Programmacommissie
Portefeuille Analyse & Ontwikkeling

Op persoonlijke titel.

Laat hier je reactie achter