Afdeling Risicobeheer en Techniek

Welkom op de site van KIVI Afdeling Risicobeheer en Techniek

Vele ingenieurs hebben onvrede hoe er in de huidige context wordt omgegaan met risico's en het beheersen ervan. Door toenemende complexiteit en verwevenheid nemen de risico's toe, zowel binnen bedrijven en organisaties als maatschappelijk. De huidige, vooral de procedurele, aanpak via regels, verboden, boetes en aansprakelijkheidsstelling heeft daar onvoldoende antwoord op. Een dergelijke mechanische incidentbenadering geeft niet alleen vele blinde vlekken, maar leidt ook tot verstarring, nieuwe risico's en afwentelgedrag. Hoe dit tij te keren is geen eenvoudige opgave, maar raakt vrijwel eenieder.

Een beroepsvereniging als KIVI is een voor de hand liggend, onafhankelijk platform om hiertoe een interdisciplinaire Afdeling Risicobeheer en Techniek (RBT) op te zetten.

De Afdeling RBT is een dwarsverband en kent veel raakvlakken met andere afdelingen binnen het KIVI-netwerk.

Gezien het multidisciplinaire karakter heeft het werkveld van de afdeling belangrijke raakvlakken met sectoren buiten de ingenieursdiscipline, zoals management en organisatie, gedrags- en communicatiewetenschappen, finance en governance, waarmee voor specifieke onderwerpen contact en/of samenwerking zal worden gezocht.

Organisatie van de afdeling:

De activiteiten van de Afdeling RBT worden georganiseerd in een drietal werkgroepen:

  • Analyse en ontwikkeling, met als kerntaak het stimuleren van de (verdere) ontwikkeling van toepassingsgerichte, effectieve risicoanalyse- en risicobeheersystemen. Specifiek wordt daarbij aandacht besteed aan nog onderbelichte aspecten als de 'human factor', integraal risicomanagement en (maatschappelijke) communicatie en verantwoording. 
  • Praktijk en implementatie, dat incidenten onderzoekt en de diverse implementaties van de Risicobeheer systemen binnen de diverse disciplines inventariseert en evalueert. 
  • Communicatie en media, dat zich bezighoudt met de communicatie- en beeldvormingsaspecten van het onderwerp, alsmede zorgdraagt voor het bekendheid geven aan het werkveld en de activiteiten van de afdeling d.m.v. het organiseren van interne en externe bijeenkomsten, seminars en symposia.

Huishoudelijk Reglement 2015 Afdeling RBT
Beleidsplan 2015 Afdeling RBT

Contact

Stuur een e-mail