Afdeling Risicobeheer en Techniek

Welkom op de site van KIVI Afdeling Risicobeheer en Techniek

Vele ingenieurs hebben onvrede hoe er in de huidige context wordt omgegaan met risico's en het beheersen ervan. Door toenemende complexiteit en verwevenheid nemen de risico's toe, zowel binnen bedrijven en organisaties als maatschappelijk. De huidige, vooral de procedurele, aanpak via regels, verboden, boetes en aansprakelijkheidsstelling heeft daar onvoldoende antwoord op. Een dergelijke mechanische incidentbenadering geeft niet alleen vele blinde vlekken, maar leidt ook tot verstarring, nieuwe risico's en afwentelgedrag. Hoe dit tij te keren is geen eenvoudige opgave, maar raakt vrijwel eenieder.

Een beroepsvereniging als KIVI is een voor de hand liggend, onafhankelijk platform om hiertoe een interdisciplinaire Afdeling Risicobeheer en Techniek (RBT) op te zetten.

De Afdeling RBT is een dwarsverband en kent veel raakvlakken met andere afdelingen binnen het KIVI-netwerk.

Gezien het multidisciplinaire karakter heeft het werkveld van de afdeling belangrijke raakvlakken met sectoren buiten de ingenieursdiscipline, zoals management en organisatie, gedrags- en communicatiewetenschappen, finance en governance, waarmee voor specifieke onderwerpen contact en/of samenwerking zal worden gezocht.

Visie en missie van RBT

Overwegende dat:

  • Doelgerichte mensen ook werkelijk doelgericht zijn en zich dan ook met enthousiasme en daadkracht op het doel richten.
  • Doelgerichte mensen daarmee de neiging hebben die zaken, die niet rechtstreeks bijdragen aan het bereiken van het doel of die later bij gebruik wezenlijke gevaren met zich meebrengen, te negeren of te miskennen1.
  • Dit een zeer menselijke eigenschap is, die verwoord wordt in gezegdes zoals: Als het kalf verdronken is, dempt men de put.
  • We te allen tijde geld en tijd hebben om rampen te herstellen en dan wel adequate maatregelen te nemen, maar nooit de tijd nemen om het in één keer goed te doen.

Definieert RBT als haar visie2:

De mens hoort inmiddels zich intelligenter en creatiever  te gedragen dan te vaak tot heden wordt gedemonstreerd en vóór te denken bij het aanpakken van een activiteit. Door dit voordenken worden risico’s in kaart gebracht en adequate maatregelen gedefinieerd en genomen om uitsluitend aanvaardbare risico’s te accepteren.

Indien risico’s vermijden te duur of onuitvoerbaar blijkt, worden vóóraf maatregelen gedefinieerd en genomen om de gevolgen van de eventueel optredende risico’s te mitigeren en te herstellen.

Definieert RBT het als haar missie:

Deze visie uit te dragen naar alle disciplines van het ingenieurs vak en ver daar buiten. Deze visie geïntegreerd te krijgen in alle beroepsopleidingen.

________________________

1 Het lastigste aan omdenken is het durven loslaten van de reflex een probleem te willen oplossen- Omdenkkalender 10 november 2022

2 Preventiviteit en inventiviteit zijn synoniemen -WF

Contact

Stuur een e-mail