De Nalatigheid van Houston

De afdeling RisicoBeheer en Techniek (RBT) van het KIVI (Koninklijk Instituut van Ingenieurs) bestudeert opvallende gebeurtenissen, analyseert die en tracht wegen te vinden technische risico’s beter te beheersen. RBT wil haar gedachtegoed uitdragen aan andere organisaties die ook belangstelling hebben voor risicobeheer en risicomanagement. Dit keer alweer over resilience, het vermogen of de veerkracht van een organisatie om een ernstig incident te boven te komen. Er is een verband tussen risicobeheer en resilience. Hoe zit dat? Wat kunnen wij als ingenieurs bijdragen aan optimale beheersing van onontkoombare dreigingen? Daarover gaat het op het eerstvolgende werksymposium van de afdeling RisicoBeheer en Techniek.


Zware truck met oplegger op een B-weg in het ruime, overvloedig vervuilde binnenmeer na orkaan Harvey. Foto Houston Chronicle. 

Veel en vuil water

In Houston daalde eind augustus binnen 3 dagen meer dan een meter regenwater neer. De stad kon dat water niet verwerken. Als het water in Houston terug trekt komt de  bezinning hoe om te gaan met de vervuiling. De nieuwsbrief van De Ingenieur van 5 september 2017 meldt de vervuiling in de nasleep van orkaan Harvey. Het water dat in huizen is binnengedrongen bevat giftige stoffen, rioolwater, resten van olie en chemicaliën. Giftige stoffen werden verspreid door de ruim aanwezige beschadigende chemische industrie. Vuil rioolwater verspreidt zich. Van de 4200 drinkwaterinstallaties bleven er ongeveer 1500 operationeel.

Woonwijken bij industrieën

Er staan woonwijken dicht bij industrieën. Huizen voor de bevolking met een matig tot gering inkomen zijn in lage gebieden gebouwd. Die delen van de stad zullen lang onder water blijven. Waar moeten deze bewoners naar toe in een samenleving die zeer individualistisch is ingesteld en waar de overheid de opvatting huldigt dat iedere flinke Amerikaan zichzelf moet bedruipen?


Laaggelegen, volledig ondergelopen woonwijken. Foto Debbie Reno.

Autoverkeer

De NOS meldt op 17 september dat de orkaan Harvey “zeker een half miljoen voertuigen in autoverslaafd Houston” vernielde. Sommigen vrezen dat het weleens het dubbele kan worden. Een levensgroot probleem is blootgelegd. Veertienbaanswegen gaan op sommige verkeersknooppunten in vijf verdiepingen over elkaar heen. Honderden kilometers asfalt waarover iedere ochtend files van buitenwijken naar het centrum schuiven. En ’s avonds weer terug, aldus de reporter van de NOS.


Knooppunten met wegen op vele niveaus. Foto Taylor Brooks op sociale media

Mensen zijn hun enige vervoermiddel kwijt. Alternatieven, zoals openbaar vervoer, zijn er niet. Mensen kunnen niet naar hun werk, naar een winkel, kinderen naar school brengen. Ze kunnen zelfs niet vluchten naar familie in andere steden.