De afdeling RisicoBeheer en Techniek (RBT) van het KIVI (Koninklijk Instituut van Ingenieurs) bestudeert opvallende gebeurtenissen, analyseert die en tracht wegen te vinden technische risico’s beter te beheersen. RBT wil bijdragen aan een verstandige toepassing van risicomanagement. Niets is zonder risico’s, maar er zijn altijd beheersmaatregelen te bedenken en te nemen.

Heftig dilemma in de techniek

Wat zou u doen?
 

U werkt als leidinggevend ingenieur bij een kerncentrale. Een paar dagen geleden is een ongeval voorgevallen, waarbij straling vrij kwam. U aarzelt. Zult u uw directeur waarschuwen zodat die contact kan opnemen met de burgemeester. Zij kunnen de situatie bespreken. De grote 1 mei viering is morgen al! U weet dat daarbij duizenden mensen in de open lucht aanwezig zullen zijn. U weet dat de windrichting precies verkeerd staat.

U weet dat u beschikt over de laatste, meest recente en meest betrouwbare technische informatie. U meldt het aan uw baas en hij informeert Scherbitsky,

Dat werd het dilemma van Scherbitsky, de secretaris van de Communistische partij, die na de ramp bij Tsjernobyl de 1 mei-viering wilde afblazen. Hij wilde een dergelijke menigte niet blootstellen aan deze straling. Hij belde met Gorbatsjov en deed een voorstel. Hoe liep dat af? Moest die viering doorgaan?

De afdeling RisicoBeheer & Techniek gaat er op in op 28 juni 2017. Plaats Den Haag, gebouw KIVI. Start om 16.00 uur. Kosten € 7,50.

Twee uur later moet u bij uw baas komen. Hij vertelt u luid en duidelijk dat Moskou over de allerlaatste, meest betrouwbare informatie beschikt. Er is een belangrijke plaats op de tribune gereserveerd voor u, uw echtgenote en uw drie kinderen. Als u niet zou komen dan zullen zware disciplinaire maatregelen worden getroffen!

Hoe ga je daar mee om zonder zelf te worden beschadigd?

Het werksymposium dient ter discussie, gedachtewisseling  en gedachtenvorming.

Mr. ing. John van der Puil

Bestuurslid Afdeling RisicoBeheer & Techniek
Lid Programmacommissie
Portefeuille Analyse & Ontwikkeling

Op persoonlijke titel.

Laat hier je reactie achter